Overwatch som eSport?

Vi nämnde spelet Overwatch för lite över ett år sedan, när Blizzard var i full gång med att utveckla vad de ansåg bli nästa stora FPS äventyr. Förväntningarna inom eSportens värld var stora och med Blizzards tidigare framgångar och starka varumärke, så pekade allt från förutsättningar till intresse på att spelet skulle ha en stark inverkan på spelindustrin. Lanseringen av Overwatch skedde i maj 2016, ca 1,5 år efter att Blizzard först tillkännagivit utvecklingen. Med facit i hand kan vi nu kika på hur det har gått.

Vad är Overwatch?

Overwatch är ett lagbaserat online multiplayer FPS spel i vilket två lag tar sig an varandra på olika spelbanor och med olika målsättningar. Vanligtvis finns någon form av uppdrag där ett lag spelar offensivt medan det andra lagets enda målsättning är att ställa upp en defensiv strategi som hindrar det offensiva laget från att uppnå sitt mål. Men även ”herren på täppan” upplägg förekommer, där det handlar om att ta kontroll över ett område länge nog för att vinna spelet.

Det som framförallt särskiljer Overwatch från andra liknande spel är möjligheten att tillämpa olika strategier, inte minst genom att kombinera olika karaktärers styrkor för att uppnå ett önskat resultat. Karaktärerna är indelade i fyra huvudgrupper som alla har sina roller, såsom offensiva karaktärer, defensiva karaktärer, tanks och understöd. En del karaktärer är fysiskt starka för att klara mycket skada, medan andra karaktärer istället är väldigt snabba och mer kirurgiska i sina attacker. Det finns karaktärer som läker sig själva men även karaktärer vars främsta roll är att förstärka och reparera/heala lagkamraterna.

Mottagande

Blizzard lyckades väl med att bygga upp förväntningar och en hype inför lanseringen av spelet, vilket gjorde Overwatch till en omedelbar succé. eSport världen tog snabbt till sig spelet, till en början i amatörkretsar och semi-proffs sammanhang. Nu är det dock tydligt att Overwatch är ett koncept att räkna med även långsiktigt, när allt fler turneringar och större evenemang inkluderar skickliga spelare och lag som representerar denna relativt nya gren.

Blizzard och ansvariga för utveckling av spelet har flera gånger uttryckt att tydliga planer finns för att främja spelets roll på den globala eSport arenan, vilket faktiskt är något som har funnits med i planerna från allra första början. Ja, hela upplägget är faktiskt mycket väl lämpat för tävlingsspel i eSport sammanhang, så vi kan förvänta oss ytterligare funktioner och egenskaper i linje med detta.

Framtiden för Overwatch

Om man tar i beaktande att flera av de globalt största eSport grenarna idag har tagit åratal att utvecklas och växa till de storlekar som de har blivit idag, så ligger Overwatch riktigt bra till efter bara ett halvår sedan lanseringen. Många mindre justeringar har hittills gjorts och många återstår ännu med all sannolikhet. Men så mycket är säkert att Overwatch är här för att stanna.

När de första onine betting siterna kommer börja erbjuda bets för Overwatch events är svårt att sia om, men eSport generellt är helt klart på frammarsch. Utvecklingen sker i en allt snabbare takt och den potentiella publiken börjar sakta att överträffa även de mest populära traditionella sporter. Så snart någon praktisk internationell standard för reglering av eSport har utarbetats av de olika professionella intressenterna och aktörerna, så är vi övertygade om att marknaden kommer att explodera och vinna mycket mark på kort tid genom att grena ut till besläktade branscher på samma sätt som också har skett med traditionella sporter.