Villkor och föreskrifter

I den följande texten kommer de villkor som gäller för esportbetting.se att beskrivas. Läs noggrant igenom dessa villkor. När att du använder denna hemsida så accepterar du automatiskt de villkor som finns.

I texten som följer kommer esportbetting.se att benämnas som vi, vår och användaren kommer att benämnas som du, din, man.

Om oss

Esportbetting.se är en fristående och oberoende hemsida för casinospelare. På esportbetting.se publiceras information och artiklar om allt som har med betting att göra. På hemsidan förekommer utgående länkar och annat material som bidrar till hemsidans intäkter. Detta sker i samarbete med våra samarbetspartners vilka vi får våra intäkter från. De intäkter vi får in gör att esportbetting.se kan fortsätta vara en oberoende hemsida.

Vänligen läs igenom de nedanstående villkoren mycket noggrant.

Innehåll

Allt innehåll som finns och publiceras på esportbetting.se är helt kostnadsfritt för våra läsare att ta del av. Det som publiceras på hemsidan sker helt i informationssyfte och ingen betalning kommer att tas ut för att denna information ska vara läsaren till hand.

Det innehåll som finns på vår hemsida får inte användas av våra användare för olaga aktiviteter. All den information som publicera går under rätten för copyright. Om någon användare önskar använda informationen på denna hemsida så måste alltid korrekt källa och hänvisning uppges.

Vårt ständiga mål är att all information på vår hemsida alltid ska vara korrekt och aktuell. Vi arbetar ständigt med att hålla all information uppdaterad. De tredjeparter som vi samarbetar med har dock alltid rätt att när som helst ändra eller avbryta de kampanjer som vi publicerat.

Vi arbetar för att hålla allt innehåll och all design aktuell. Vi kan dock tyvärr inte ta något ansvar för, eller garantera, att allt innehåll vid alla tidpunkter kommer att vara korrekt och felfritt.

Ansvarsbegränsning

Det är viktigt att vara medveten om att esportbetting.se aldrig kan hållas ansvariga vid förlust eller en skada som uppstår på vår hemsida. Användare bär själva ansvar för allt vad som händer på deras egna enheter.

Esportbetting.se kan inte hållas ansvariga för din eventuella förlust av vinst eller om du inte kan använda vår webbplats. Vi kan inte heller ansvara för förlust av affärsmöjligheter eller för att någon använt sig av innehållet på vår hemsida på ett sätt som ej är korrekt eller acceptabelt.

All användning av vår hemsida och all användning av innehållet på vår hemsida sker på användarens egna risk.

Skadliga program

Vi på esportbetting.se kan aldrig garantera att vår hemsida är fri från virus. Alla användare är själva ansvariga för att skydda sin enhet på ett korrekt och säkert sätt. Om en användare upptäcker att virus förekommer på vår hemsida ska detta rapporteras.

Vi kan ej heller ansvara för de eventuella skador som ett virus från vår hemsida har orsakat på en användares enhet.

På esportbetting.se är det ej acceptabelt att en användare missbrukar vår hemsida i syfte att medvetet implementera ett virus som kan komma att skada vår webbplats eller våra användares enheter.

Om vi upptäcker att ett virus förekommer på vår hemsida och att det medvetet har blivit implementerat av en användare kommer detta att anmälas till de relevanta myndigheter som finns. Vi förhåller oss rättigheten att anmäla all olaglig användning av vår hemsida och dess innehåll.

Externa länkar och källor

Esportbetting.se innehåller externa länkar som dirigerar vår trafik till andra domäner som tillhandahålls av tredjeparter. De tredjeparter som äger och kontrollerar dessa domäner är våra samarbetspartners.

De externa länkar som finns på vår hemsida är i syfte att erbjuda information. Men även för att hänvisa till den information som nämns i det publicerade materialet. De externa länkarna länkar till webbplatser som erbjuder tjänster inom spelverksamhet och i vissa fall kan dessa tjänster vara mot betalning. Det förekommer dock ingen kostnad för att klicka på länkarna och följa dem.

Då de webbplatser som de utgående länkarna länkar till ej ägs av esportbetting.se så har vi heller ingen kontroll över det innehåll som finns på dessa webbplatser. Vi kan därför ej hållas ansvariga för dess innehåll. Vi kan ej heller kontrollera de länkar som finns till tredjepart på den länkade hemsidan och kan därför ej hållas ansvarigs för dess material.

Esportbetting.se kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust eller skada som kommer i samband med att en användare använder de utgående länkar som finns publicerade. Användaren står som ensam ansvarig när dessa länkar används.

Om en användare önskar länka till vår hemsida så är detta okej förutsatt att det görs på ett lagligt sätt. Vi kan ej styra över de webbsidor som länkar till vår hemsida och kan därför ej hållas ansvariga för det innehåll som finns på ursprungskällan.

Användare får ej länka till vår hemsida i ett olagligt eller omoraliskt syfte eller från en olaglig eller omoralisk hemsida.